privacy

Meij Webdesign, gevestigd aan Nieuwe Langendijk 56, 2611 VL Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://webwinkel.studio

kantoor: Nieuwe Langendijk 56 2611 VL Delft

info@meijwebdesign.nl

+31 6 20273573

ing. G. van der Meij is de Functionaris Gegevensbescherming van Meij webdesign Hij is te bereiken via info@meijwebdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meij Webdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam, deze is nodig voor de factuur en handig bij de communicatie
– Telefoonnummer, deze is niet verplicht maar handig om snel te kunnen schakelen bij persoonlijke voorkeuren bij het oplossen van je website problemen
– E-mailadres, deze is nodig om je een offerte te sturen en voor verdere communicatie
– Inloggegevens van je WordPress website, om in je website te kunnen werken
– Inloggegevens van je FTP, hiermee heb ik toegang tot de bestanden van je website
– Inloggegevens van je server, deze heb ik nodig als je wilt dat ik je help met je email instellingen en backups. Vaak zijn inloggegevens van server, FTP en email hetzelfde. Je kunt deze echter alle drie anders maken. Hierdoor bescherm je jouw gegevens nog beter
– IP-adres, ik gebruik Google Analytics (om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, op welke knoppen ze klikken, in welke stad ze wonen, Google Adwords (om zelf advertenties in Google te plaatsen en eventueel remarketing toe te passen. Dit betekent dat je mijn advertentie ook op andere websites kunt tegenkomen als je op mijn website bent geweest), Google Adsense (voor advertentie doeleinden van andere partijen, ik verdien als je klikt op zo’n advertentie) en hotjar, (gratis versie om te zien hoe mensen zoals jij over mijn website surfen)
– Locatiegegevens, ik gebruik Google Analytics (om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, op welke knoppen ze klikken, in welke stad ze wonen, Google Adwords (om zelf advertenties in Google te plaatsen en eventueel remarketing toe te passen. Dit betekent dat je mijn advertentie ook op andere websites kunt tegenkomen als je op mijn website bent geweest), Google Adsense (voor advertentie doeleinden van andere partijen, ik verdien als je klikt op zo’n advertentie) en hotjar, (gratis versie om te zien hoe mensen zoals jij over mijn website surfen)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website, ik gebruik Google Analytics (om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, op welke knoppen ze klikken, in welke stad ze wonen, Google Adwords (om zelf advertenties in Google te plaatsen en eventueel remarketing toe te passen. Dit betekent dat je mijn advertentie ook op andere websites kunt tegenkomen als je op mijn website bent geweest), Google Adsense (voor advertentie doeleinden van andere partijen, ik verdien als je klikt op zo’n advertentie) en hotjar, (gratis versie om te zien hoe mensen zoals jij over mijn website surfen)
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen, ik gebruik Google Analytics (om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, op welke knoppen ze klikken, in welke stad ze wonen, Google Adwords (om zelf advertenties in Google te plaatsen en eventueel remarketing toe te passen. Dit betekent dat je mijn advertentie ook op andere websites kunt tegenkomen als je op mijn website bent geweest), Google Adsense (voor advertentie doeleinden van andere partijen, ik verdien als je klikt op zo’n advertentie) en hotjar, (gratis versie om te zien hoe mensen zoals jij over mijn website surfen)
– Internetbrowser en apparaat type, ik gebruik Google Analytics (om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, op welke knoppen ze klikken, in welke stad ze wonen, Google Adwords (om zelf advertenties in Google te plaatsen en eventueel remarketing toe te passen. Dit betekent dat je mijn advertentie ook op andere websites kunt tegenkomen als je op mijn website bent geweest), Google Adsense (voor advertentie doeleinden van andere partijen, ik verdien als je klikt op zo’n advertentie) en hotjar, (gratis versie om te zien hoe mensen zoals jij over mijn website surfen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Meij Webdesign verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– burgerservicenummer (BSN) Deze wordt opgezocht bij de KVK voor  opmaken van de factuur
– email adres om jou een mail te sturen
– telefoon nummer om jou te kunnen bellen
– je bedrijf adres voor de factuur
– paswoorden van je website, ftp en host zijn nodig om back-ups van je website te kunnen maken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meij Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling en factuur
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, hierbij wordt alleen de naam en emailadres gebruikt. De email service wordt door Mailchimp uitgevoerd
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Meij Webdesign analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Meij Webdesign volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Meij Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Meij Webdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meij Webdesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meij Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > bewaartermijn: 10 jaar > reden: Belastingdienst Personalia > bewaartermijn: 10 jaar > reden: Belastingdienst Adres >bewaartermijn: 10 jaar > reden: Belastingdienst Inloggegevens > bewaartermijn: 10 jaar > reden: Als je problemen krijg met je website, dan kan ik je helpen Back-up van je website bewaartermijn: 10 jaar > reden: Als je website wordt gehacked dan kan ik jouw backup terug zetten en de hack verwijderen. Alles van Google en Hotjar wordt automatisch door Google verwijderd na 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meij Webdesign verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Meij Webdesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meij Webdesign gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op de website meijwebdesign.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Meij Webdesign gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
[ Cookie: Googly Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]
[ Cookie: Googly Adwords Functie: remarketing cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]
[ Cookie: Hotjar Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meij Design & Survey en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meijwebdesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Meij Webdesign wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meij Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@meijwebdesign.nl